тел.  0895 67 86 86  или  0897 93 00 01

Ирина Ганчева
Управител

 
 
Екипът на EventMakersе базиран и работи основно в София, но имаме партньори иклиенти от цялата страна.